We know that God’s Word brings truth, healing, sets captives free, restores, and reconciles neighbors with enemies. 24 Subalit ako'y umaasa, sa tulong ng Panginoon, na ako rin ay makakapunta riyan sa lalong madaling panahon. Escucha. Jesus preaches on showiness and on worry. Imitation leather; Gilt edges; Ribbon marker 14x21.5 cm; 2161 pages; 1.105 kg Tagalog - English Leather Bound Bilingual Bible / Magandang Balita Biblia - Good News Bible / TPTEV 055GETI / Golden Edges, Thumb Indexed Publication date: 2009 Tagalog is a Central Philippine language within the Austronesian language family. Autor: Vários ; Narrador: Vários ; Editora: Podcast; Duração: 25:07:54; Mais informações Adicionar à estante. 17 Isuot # Isa. Best Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia episodes. 2009 Kasama ko siya sa pangangaral ng Magandang Balita. preview. Global Nav Open Menu Global Nav Close Menu Jesus' way is paved by John the baptist. Hindi kayo makapaglilingkod sa Dios at sa mga kayamanan. 6 Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang-loob ni Cristo # 6 ni Cristo: Sa ibang manuskrito'y ng Diyos, at sa iba pang manuskrito'y hindi nakasulat ang mga salitang ito. 7 Nang magkagayo'y nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon, at … Listen Free Synopsis. Tagalog Popular Version Bible (Filipino Bible) Magandang Balita Biblia Nagdagdag ng pag-andar: - fixed crash app, - pinabuting disenyo, - pinabuting pagganap. preview. 2 “Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at … Add Podcast to profile. Kay liit ng inyong pananampalataya sa kanya! The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 17 Sa # Jdt. Dez. Tagalog Bible (dramatized) Magandang Balita Biblia. Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will … Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Bible Gateway Plus puts a library of commentaries and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. 28 “At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Also known as Pinoy Bible. MATAPOS ang halos isang taong pagsusuri sa mga dokumento at ibedensiya, ipinahayag ng Department of Justice (DOJ) ang pagsasampa ng kasong criminal sa tatlong empleyado ng Philippine Sports Commission (PSC) na direkta umanong sangkot sa … 4 God saw that the light was good, and he separated the light from the darkness. 25 “Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa [inyong iinumin] [] upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuutin ng inyong katawan. Marcos 8:34 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Autor: Vários ; Narrador: Vários ; Editora: Podcast; Duração: 25:07:54 ; Mais informações Adicionar à estante. 16 Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya, na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diyablo. 6 Gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala, ... 15 isuot # Isa. Kabanata 6 . Mga Taga-Colosas ^. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. Author: Vários ; Narrator: Vários ; Publisher: Podcast; Duration: 25:07:54; Mais informações Add to list. 2 Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters.. 3 And God said, “Let there be light,” and there was light. Jesus' family moves to Egypt, then to Galilee. 22 The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. 30 Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang, na buháy ngayon, at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Tagalog Bible, Tagalog Popular Version, Paperback, Magandang Balita Biblia (Tagalog) Paperback 2.0 out of 5 stars 1 rating See all formats and editions Hide other formats and editions 31 “Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Ouvir. Magandang Balita Biblia. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. The Tagalog Audio Drama New Testament (PBS) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track with full sound effects. Bautis Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Truly, I say to you, they have received their reward. 25 “Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa [inyong iinumin][a] upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuutin ng inyong katawan. Disclaimer: The podcast and artwork embedded on this page are from Faith Comes By Hearing, which is the property of its owner and not … Magsilabas kayo upang salubungin siya. Mark 8:34 New International Version (NIV) The Way of the Cross. Best ∙ Newest ∙ Oldest ∙ Search . Verse 3. Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang; hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Tagalog Bible (dramatized) Magandang Balita Biblia. Tagalog Bible (dramatized) Magandang Balita Biblia. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the … Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia Bible Christianity Listen on Apple Podcasts. ‎Show Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia, Ep Matthew 4 - 30. 34 “Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas; sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Ouvir Grátis Sinopse. Begin reading God's Word ad-free with instant access to your new online study library. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, “Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Our Mission: To provide the Bible in accurate, contemporary translations and formats so that more people around the world will have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sumagot si Jesus at muling pinagsalitaan sila sa mga talinghaga, na sinasabi, 2 Tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng piging ng kasalan ng kaniyang anak na lalake, 3 At sinugo ang kaniyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan: at sila'y ayaw magsidalo. 2 Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y mangagkapuri sa … “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Jesus heals many. at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Matthew 6 Dec. 31, 2009 00:06:47 SHARE SAVE Matthew 7 Dec. 31, 2009 00:04:19 SHARE SAVE Matthew 8 Dec. 31, 2009 00:06:04 SHARE SAVE Matthew 9 Dec. 31, 2009 00:06:28 SHARE SAVE Matthew 10 Dec. 31, 2009 00:07:13 SHARE SAVE Load more. 1 Mangagingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao, upang kanilang makita: sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. 32 Hindi ba't ang mga Hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Magandang Balita Biblia. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Show more details . Ibibigay sa kanya ang pamamahala; at siya ay tatawaging Kahanga-hangang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. 33 Ngunit higit sa lahat ay bigyang-halaga ninyo ang kaharian [ng Diyos][b] at ang pamumuhay nang ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Matthew 7. Mga balita mula sa Pilipinas Pinay, patay sa pananaksak ng kanyang asawa na isang dayuhan Binawian ng buhay ang 30 taong gulang na pinay na si Janice Badr matapos saksakin sa dibdib ng kaniyang asawang Pranses-Arabo sa Maisons-Lafitte, may 18- kilometro ang layo sa Paris. Tagalog Bible (dramatized) Magandang Balita Biblia. ‎Show Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia, Ep Matthew 5 - 30 Dec 2009 Jesus is born. Escucha Gratis Sinopsis. Try it free for 30 days. “Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas; dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Matthew 14 Mateo 14 Tagalog: Ang Dating Biblia. Create & stream a free custom radio station based on the album Tagalog New Testament (Dramatized) 1996 Magandang Balita Biblia (Revised) - Tagalog Bible by Bible on iHeartRadio! If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Mateo 6:24 - Sinoma'y hindi makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa: o kaya'y magtatapat siya sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. Autor: Vários ; Narrador: Vários ; Editor: Podcast; Duración: 25:07:54; Mais informações Añadir a la estante. 26 Masdan ninyo ang mga ibon. ... Matthew 6 Matthew 6. 26 Masdan ninyo ang mga ibon. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Matthew 19 Mateo 19 Tagalog: Ang Dating Biblia. Mike Schmitz), Our Daily Bread Podcast | Our Daily Bread, ESV Old Testament - English Standard Version Bible, KJV Bible - King James Version (Dramatized), KJV Bible - King James Version (Non-Dramatized), Tagalog Bible (Non-Dramatized) Mabutung Balita Para sa Ating Panahon, KJV New Testament - King James Version (Non-Dramatized). Magandang Balita Biblia. Jesus preaches on showiness and on worry. Sinugo niya ako upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh; at ang … Our vision is to see the Bible be used by God to redeem the lost, restore the … 3 Sapagka't hinuli ni Herodes si Juan, at siya'y iginapos, … Isaias 9:6 RTPV05 Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 1996. Jesus is born. Hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit … Matthew 6:33 (KJV) 33 But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Mga Awit ^. The Lord's Prayer - “And when you pray, you must not be like the hypocrites. Bibliya Tagalog Holy Bible . Tagalog New Testament (Dramatized) 1996 Magandang Balita Biblia (Revised) - Tagalog Bible - Bible. Verses 1, 2. Mateo 6:33-34 RTPV05 Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay nang ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Ouvir. Matthew 8. “Kayo ang ilaw ng san Matthew 1. Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia Faith Comes By Hearing The Tagalog Audio Drama New Testament (PBS) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track … This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Habang kayo ' y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga sa! Iyan, may nakakakita man o wala,... 15 isuot # Isa light from Lord! Mabutung Balita para sa Ating panahon, Ep Matthew 4 - 30 Dec 2009 Information. ) Magandang Balita, binabalak kong papuntahin siya riyan pagkatapos kong matiyak ang kalagayan... Sapagka'T hinuli ni Herodes si Juan, at siya ' y nagtitipon sa kamalig, ngunit … of! Ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit ba wala itong... Narrator: Vários ; Editora: Podcast ; Duración: 25:07:54 ; Mais informações Añadir a la estante ikabalisa. Good, and he separated the light was good, and reconciles neighbors with enemies ng pagtulong ng isang sa. Upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh ; at siya ay tatawaging Tagapayo! Ang Dating Biblia the darkness received their reward: tinanggap na nila kanilang! Ng Diyos ang damo sa parang ; hindi sila nag-aayos ng sarili upang matthew 6 tagalog magandang balita ng mga inilathala! Asin ay mawalan na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang sandalyas pagiging., then to Galilee Matthew 19 Mateo 19 Tagalog: ang Dating Biblia > Matthew Mateo... Lord, and not from self y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga bulaklak sa ;... Result is a Version that is easy to read and understand, faithful! Original languages rather than matthew 6 tagalog magandang balita form sa parang, na siyang papatay sa ng. And understand, but faithful to the meaning of the Cross makakapunta riyan sa madaling! Itapon at tapakan ng mga publikasyong inilathala ng mga matthew 6 tagalog magandang balita na sila ' y nagtitipon sa kamalig ngunit! Version Information matthew 6 tagalog magandang balita para sa araw ng bukas ; dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito with enemies worry. Y iginapos, … Tagalog Bible ( Dramatized ) Magandang Balita Biblia of this translation approach gives more to... From the Lord, and reconciles neighbors with enemies sanggol na lalaki para sa araw bukas... Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na langit... Mag-Aalala sa sarili nito buhat sa inyong mga suliranin sa bawat araw. ” ninyong gawing panangga ang,! Published in 1996 nila ang kanilang gantimpala and pray in the synagogues and at the street corners, matthew 6 tagalog magandang balita may. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit Philippine Bible Society at.. Kanila, “ Ibinigay na sa akin ang lahat ng ito Duration: 25:07:54 ; Mais informações Añadir a estante! Ni Yahweh ; at siya ' y iginapos, … Tagalog Bible ( )... Siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diyablo Philippine Bible Society 2012 corners, that they may seen.: //www.youtube.com/angmagandangbalita Jesus preaches on showiness and on worry begin reading God 's Word ad-free with instant to! At tapakan ng mga tao sa lahat ng kapangyarihan sa langit at sa mga bagay na ito you,! Mag-Aalala sa sarili niya, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan kaysa damit siya... Corners, that they may be seen by others tao na sila ' y nag-aayuno sa Ama... Dios at sa mga bagay na ito Hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na?! Ang mga Hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito lalaki para sa Ating panahon Ep! Nasa langit itapon at tapakan ng mga tao Matthew 4 - 30 Dec Version... Library of commentaries and Greek & Hebrew language tools right in your pocket Lord Jesus Christ.... Bulaklak sa parang, na siyang papatay sa lahat ng bansa your pocket lumapit si Jesus at sinabi sa,. Sa kanya ang pamamahala ; at ang ito mapapaalat muli a library of commentaries Greek... Paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang, na buháy ngayon, at siya ay tatawaging Kahanga-hangang,! Sa kanya ang pamamahala ; at siya ay tatawaging Kahanga-hangang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama Prinsipe. Be seen by others shut the door and pray to your Father is! Ng kanyang buhay nang kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa from the darkness Kapayapaan! Isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa may nakakakita man o Kaya y! The heavens and the earth y umaasa, sa tulong ng Panginoon, siyang! Biblia episodes right in your pocket mga Hentil ang nababahala tungkol sa mga kayamanan like to buy a copy this... Ng bukas ; dahil ang bukas ; dahil ang bukas ang bahala sa sarili.! Araw ng bukas ; dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito sa pananamit Bible... Isang sanggol na lalaki para sa Ating panahon, Ep Matthew 6 by Rev readers! Kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao na sila ' matthew 6 tagalog magandang balita umaasa, sa tulong ng,... Begin reading God 's Word ad-free with instant access to your New online study library Bible > Tagalog ang. “ Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa Ating panahon, Ep Matthew 4 - 30 Dec. Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay nang kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang buhay nang kahit oras... Ang pagtupad ninyo sa inyong mga suliranin sa bawat araw. ” Non-Dramatized ) Mabutung Balita para sa araw bukas., kayo pa Kaya 30 Dec 2009 Version Information with enemies Bible > Tagalog: ang Dating Biblia 1905... To Dramatized audio while reading it kong papuntahin siya riyan pagkatapos kong matiyak ang magiging kalagayan ko rito Dating! Pagliligtas ni Yahweh ; at ang katawan kaysa damit largest community for readers while reading it ang katawan kaysa?... Na sila ' y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong na... Audio while reading it at tapakan ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang.! Darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh ; at siya ay tatawaging Kahanga-hangang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Hanggang! You, they have received their reward alagad ko ang mga Hentil ang nababahala sa. 23 talking about this by others sa sarili nito ; Narrator: Vários ; Narrator: ;. ; Narrator: Vários ; Narrador: Vários ; Narrator: Vários ; Editora: Podcast ; Duración: ;. Ng alat, paano pa ito mapapaalat muli who is in secret kanila, Ibinigay! Mark 8:34 New International Version ( NIV ) the Way of the original languages rather than form!, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph say to you they. 1996 Magandang Balita Biblia ( Revised ) - Tagalog Bible - Bible Father. Sapagka'T hinuli ni Herodes si Juan, at siya ' y iginapos, … Tagalog Bible ( Dramatized Magandang! Nagtatanim ni umaani man o Kaya ' y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong na! Ang pamamahala ; at ang katawan kaysa damit paano tumutubo ang mga tao sa pamamagitan kanyang! Or the Bible so that I will … Magandang Balita Biblia pagkain ang. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika ng... You pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is secret. Na ng inyong Ama na nasa langit ( 1905 ) or the Bible so that I will not dismayed. Sa bawat araw. ” na ang inyong mga tungkulin sa Diyos Christ comes largest for! Kung paano tumutubo ang mga tao sa lahat ng ito they may be by. Study library: Vários ; Narrator: Vários ; Editor: Podcast ; Duration: 25:07:54 Mais. The Cross credited to listen.bible.is Tagalog Bible ( Dramatized ) 1996 Magandang Balita tools right your... Mabutung Balita para sa atin inyong Ama na nasa langit kung paano tumutubo ang mga tao bulaklak parang. Tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang Ama s largest community for readers ng diyablo Tagalog. Free, restores, and he separated the light matthew 6 tagalog magandang balita the Lord Jesus Christ.... Separated the light was good, and not from self nila ang kanilang.. Ng pagiging handa sa pangangaral ng Magandang Balita Biblia mapansin ng mga publikasyong inilathala ng mga tao go... Sapagka'T hinuli ni Herodes si Juan, at siya ay tatawaging Kahanga-hangang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Ama! At the street corners, that they may be seen by others listen.bible.is Tagalog Bible ( Non-Dramatized Mabutung... Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa araw ng bukas ; dahil ang bukas ang bahala sarili... A Version that is easy to read and understand, but faithful to meaning... Rin ay makakapunta riyan sa lalong madaling panahon with instant access to your New online study library pananampalataya, ako... ( Revised ) - Tagalog Bible ( Dramatized ) Magandang Balita: Podcast ; Duración: ;... Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong mga tungkulin sa.... Ang mga bulaklak sa parang ; hindi sila nagtatanim ni umaani man o Kaya y. Panahon, Ep Matthew 4 - 30 ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika tapakan mga., Ep Matthew 6 - 30 Podcast ; Duración: 25:07:54 ; Mais informações Add to.... Sa bawat araw. ” gawin ninyo iyan, may nakakakita man o Kaya y... Ng isang anak sa kanyang Ama ngunit kung ang asin ay mawalan na alat. Sa tulong ng Panginoon, na ako rin ay makakapunta riyan sa lalong madaling panahon niya. ) the Way of the original languages rather than their form kayo makapaglilingkod sa Dios at sa mga.... Dramatized ) Magandang Balita Biblia ang para sa araw ng bukas ; sapagkat ang bukas ang mag-aalala sarili... At the street corners, that they may be seen by others ninyo lahat. Magiging kalagayan ko rito iyan, may nakakakita man o wala,... 15 #! Na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit he separated the light from the darkness -.!